Uutta tuulta työyhteisön kehittämiseen

Henkilöstön innostaminen mukaan työyhteisön kehittämiseen on yksi menestyvän organisaation avainkysymyksistä. Kalajoen kaupunki tarttui tähän haasteeseen, kun se teetti työhyvinvointitutkimuksen yli tuhannen hengen organisaatiolleen. Tavoitteena oli samalla saada konkreettista hyötyä työyhteisön ja esimiestyön kehittämiseen.

Yhteistyökumppaneikseen Kalajoki valitsi Taitoavaimen ja Valmennuskumppani Oy:n. Taitoavain toteutti koko henkilökunnalle suunnatun kyselyn, ja kehittämistyön sparraajana toimi Valmennuskumppani Oy.

– Kalajoki on lyhyen ajan sisällä käynyt läpi isoja organisaatiomuutoksia. Takana on kuntaliitos sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen muodostaminen. Henkilökunnan kannalta nämä ovat isoja haasteita, joten oli kiinnostavaa saada ajankohtaista tietoa, kaupunginjohtaja Jukka Puoskari toteaa.

Kyselyn tulokset olivat Puoskarin mukaan yllättävänkin positiiviset. Isossa organisaatiossa löytyy toki aina myös parannettavaa.

– Siksi on tärkeää saada kyselyn tuottama tieto purettua edelleen käytännön toimenpiteiksi.

Henkilöstöjohtaja Mari Saari-Somero kertoo, että tavoitteena oli paitsi löytää tärkeät kehittämiskohteet myös kannustaa työntekijöitä osallistumaan ja antamaan palautetta.

– Työhyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että henkilökunta kokee voivansa vaikuttaa omaan työhönsä. Jokainen työntekijämme saa kyselyn tulokset tietoonsa ja siten vastinetta osallistumiselle ja oman näkemyksensä esiin tuomiselle.

Saari-Someron mukaan olennaista on, että kyselyn kautta hankittu tieto valjastetaan koko organisaatiota hyödyttävällä tavalla.

– Esimiehet saavat valmiita työkaluja, joiden avulla he voivat työstää tuloksia oman henkilökuntansa kanssa. Kehittämistyöhön saadaan näin alusta lähtien osallistava ote. Kyselyn tuloksiin palataan yhdessä vielä myöhemminkin ja tarkastellaan, millaisia hyviä käytäntöjä on syntynyt.

Saumaton yhteistyö vakuutti

Jukka Puoskarin mukaan kaupungin organisaatiosta löytyy hyvää osaamista kehittämistyöhön. Silti hän pitää tärkeänä myös asiantuntijoiden sparrausapua:

– Ulkopuoliset ammattilaiset tuovat lisäarvoa ja auttavat työstämään asioita, vaikka lopullisista linjauksista vastaammekin itse.

Taitoavain ja Valmennuskumppani Oy yhdistivät osaamisensa yhteistarjoukseksi, mikä osoittautui asiakkaan näkökulmasta toimivaksi konseptiksi.

– Yhteistyökumppaneina he ovat olleet huippuluokkaa, ja kaikki on toiminut saumattomasti ja joustavasti. Molemmat olivat mukana alusta saakka, ja näin jo kyselyä suunniteltaessa pystyttiin hyödyntämään esimiesvalmennuksen näkökulmaa. Myös kaikki prosessin aikana tuotetut materiaalit ovat olleet erittäin laadukkaita, Mari Saari-Somero kiittelee.

Kalajoki toteutti henkilöstökyselyn edellisen kerran vuonna 2012, jolloin osallistujista puolet vastasi sähköisesti. Nyt vastausprosentti kasvoi, ja jokainen vastaus tuli sähköisenä. Saari-Someron mukaan tämä oli hyvän toteutuksen ansiota:

– Kysymykset räätälöitiin meille sopiviksi. Lisäksi kyselyyn vastaaminen oli teknisesti helppoa eikä kuormittanut liikaa ajallisesti. Aivan olennaista oli myös, että kyselyn toteuttaja kävi henkilökohtaisesti paikan päällä niissä yksiköissä joiden työntekijät eivät päivittäisessä työssään käytä tietokonetta.

Yhteystiedot

Valmennuskumppani
Heini Salmu Oy

Kalajoentie 407, 85100 Kalajoki

P. 040 515 8156
info@valmennuskumppani.fi