Varmista oma ja henkilöstösi hyvinvointi Firstbeat Hyvinvointianalyysillä

Valmennuskumppani on laajentanut palvelutarjontaansa Firstbeat Hyvinvointianalyysillä,  joka antaa jokaiselle keinoja oman hyvinvointinsa varmistamiseen. Hyvinvointimme on kokonaisuus, johon vaikuttavat niin työ, vapaa-aika kuin elämäntavatkin. Stressi vaikuttaa sekä henkiseen että fyysiseen hyvinvointiimme. Sopivassa paineessa saamme enemmän aikaan, mutta pitkäaikainen ylikuormitus ja riittämätön palautuminen laskevat suorituskykyä ja lisäävät sairastumis- ja uupumisriskiä.

Hallitse stressiä – liiku oikein – palaudu paremmin

Firstbeat Hyvinvointianalyysi on stressin ja palautumisen mittausmenetelmä, joka auttaa tunnistamaan omaan hyvinvointiin vaikuttavat tekijät. Kolmipäiväinen sykevälimittaus antaa henkilökohtaista tietoa mm. työn ja vapaa-ajan fyysisestä ja henkisestä kuormittavuudesta, stressistä sekä liikunnan, palautumisen ja unen riittävyydestä. Mittauksen jälkeen palautetilaisuudessa saat henkilökohtaisen raportin ja sen pohjalta asiantuntijalta konkreettisia suosituksia hyvinvointisi tukemiseen. Yksilötasolla hyvinvointianalyysi auttaa tunnistamaan elämäntapojen vaikutukset hyvinvointiin ja löytämään tasapainon työn, vapaa-ajan ja levon välille.

Säästöjä ja tuottavuutta työnantajalle

Organisaatiotasolla hyvinvointianalyysi parantaa työhyvinvointia ja tuottavuutta mm. auttamalla kohdentamaan työhyvinvoinnin toimenpiteitä, ehkäisemällä työkyvyn heikkenemistä ajoissa ja vähentämällä sairauslomista johtuvia kustannuksia. Hyvinvointianalyysi voidaan toteuttaa yksittäiselle henkilölle tai ryhmäkohtaisena esimerkiksi yrittäjille, johtoryhmille, tiimeille, erityisryhmille (fyysisesti kuormittavaa työtä tai vuoro- ja matkatyötä tekevät) tai koko henkilöstön työhyvinvointiprojektina. Mittauksilla ja niiden perusteella kohdennetuilla toimenpiteillä on saatu todennetusti hyviä tuloksia: 85% työntekijöistä kokee tehokkuutensa lisääntyneen ja  sairauspoissaolot ovat vähentyneet jopa 30%. Lisätietoa www.firstbeat.com

Mitattu tieto ja tavoitteellinen valmennus tukevat hyvinvoinnin kehittämistä

Omakohtainen mittaus herättää konkreettisesti huolehtimaan omasta hyvinvoinnista. Räätälöin mittausten perusteella henkilökohtaisia ja ryhmävalmennuksia mm. työhyvinvoinnista, stressinhallinnasta, itsetuntemuksesta ja itsensäjohtamisesta, ajankäytön hallinnasta ja työn organisoinnista.

Ota yhteyttä – kerron mielelläni lisää Hyvinvointianalyysin hyödyistä ja toteutusmahdollisuuksista!

Lue esite ja tutustu tarkemmin Firstbeat Hyvinvointianalyysiin!
Klikkaa Suurenna-painiketta, jolloin esite aukee ruudulle täydessä koossaan.

firstbeat_hyvinvointianalyysit

Voit ladata esitteen tulostuskelpoisen pdf-version itsellesi tästä.

Jaa somessa: