Valmennuskumppani toteuttaa yhteistyössä Yritykset kehittämispolulle -hankkeen kanssa maksuttomia yritystoiminnan kehittämisverstaita Pohjois-Pohjanmaan mikroyrityksille. Eri puolilla maakuntaa toteutettavilla verstailla on kolme eri teemaa. Jokaisen teeman aloitusverstaat toteutetaan yritysten yhteisessä pienryhmässä. Näin  aiheesta voidaan vaihtaa kokemuksia ja ideoida ratkaisujen toteuttamista. Jatkoverstaat toteutetaan yrityskohtaisinia, jolloin asioita päästään viemään käytäntöön omassa yrityksessä yhdessä henkilökunnan kanssa.
ely_kutsu_600x600px2

TYÖNTEON UUDET TAVAT MIKROYRITYKSISSÄ -VERSTAS
Tuottavuutta uusilla työnteon tavoilla

Aloitusverstas Kalajoki 20.9.2017 klo 18-20  Spa Hotel Sani, Hiekkakabinetti, Jukupolku 5

Maksuttomat 2 x 2 tunnin työpajat (sisältää ennakkokyselyn)
Aloitusverstas yritysten yhteisessä pienryhmässä (3-8 henkilöä)

 • Jaetaan kokemuksia ja ideoidaan yhdessä yritysten arjessa toimivia ratkaisuja

Yrityskohtaisessa jatkoverstaassa asioiden käytäntöön vientiä jatketaan oman yrityksen henkilöstön kanssa.

Sisältö räätälöidään osallistujien toiveiden mukaan seuraavista aihealueista:

 • Muutostaidot työelämän jatkuvassa muutoksessa
 • Etätyö ja joustavat työnteon muodot
 • Etätyön ja monimuotoisuuden johtaminen
 • Itsensä johtamisen taidot
 • Verkostomainen työnteko


TYÖYHTEISÖTAIDOILLA TUOTTAVUUTTA MIKROYRITYKSIIN -VERSTAS
Toimivalla työyhteisöllä kilpailukykyä ja kasvua

Aloitusverstas Nivala 4.10.2017 klo 18-20 Nivalan Teknologiakeskus NITEK, Pikku sali
Pajatie 5

Maksuttomat 2 x 2 tunnin työpajat (sisältää ennakkokyselyn)
Aloitusverstas yritysten yhteisessä pienryhmässä (3-8 henkilöä)

 • Jaetaan kokemuksia ja ideoidaan yhdessä yritysten arjessa toimivia ratkaisuja

Yrityskohtaisessa jatkoverstaassa asioiden käytäntöön vientiä jatketaan oman yrityksen henkilöstön kanssa.

Sisältö räätälöidään osallistujien toiveiden mukaan seuraavista aihealueista:

 • Työyhteisö- ja esimiestaidot
 • Työpaikan pelisäännöt ja yhteisten toimintatapojen rakentaminen
 • Toimiva vuorovaikutus
 • Töiden organisointi ja delegointi, roolien ja vastuiden täsmentäminen

HENKILÖSTÖN OSALLISTAMISEN KEINOT JA HYÖDYT MIKROYRITYKSESSÄ -VERSTAS
Innosta henkilöstö mukaan yrityksesi kehittämiseen 

Aloitusverstas Kuusamo 11.10.2017 klo 18-20 Ravintola Talonpöytä, Joukamontie 30

Maksuttomat 2 x 2 tunnin työpajat (sisältää ennakkokyselyn)
Aloitusverstas yritysten yhteisessä pienryhmässä (3-8 henkilöä)

 • Jaetaan kokemuksia ja ideoidaan yhdessä yritysten arjessa toimivia ratkaisuja

Yrityskohtaisessa jatkoverstaassa asioiden käytäntöön vientiä jatketaan oman yrityksen henkilöstön kanssa.

Sisältö räätälöidään osallistujien toiveiden mukaan seuraavista aihealueista:

 • Onnistu osallistamisessa – hyödyt ja keinot
 • Toimivat palaveri- ja kokouskäytännöt
 • Jatkuvan parantamisen toimintamallit
 • Innosta ideoimaan – valtuuta kehittämään

Tule hakemaan käytännönläheisiä vinkkejä ja konkreettisia työkaluja yrityksesi kehittämiseen!

Ilmoittaudu mukaan / tiedustelut: Heini Salmu, Valmennuskumppani Oy heini.salmu@valmennuskumppani.fi  puh. 040 515 8156

Lisätietoja Yritykset kehittämispolulle -hankkeen sivuilta

https://yrityksetkehittamispolulle.com/kehittamisverstaat/