Luotsi – virtuaalista vertaiscoachingia yrittäjille!

Yrittäjät tarvitsevat koronaepidemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa taloudellisen tuen lisäksi myös henkistä tukea ja yhteisöllisyyttä. Varsinkin yksin- ja pienyrittäjät kaipaavat nyt kipeästi mahdollisuutta keskustella, jakaa asioita ja ratkaisumalleja.Tähän tarpeeseen ammatticoachit Heini Salmu Valmennuskumppanista ja Mari Autio Taitoavaimesta tarjoavat etäyhteydellä toteutettavia yrittäjien vertaiscoachingryhmiä. Ryhmät on tarkoitettu yrittäjille, jotka kaipaavat keskustelukumppaneita ja vertaistukea koronaepidemian aiheuttamiin haasteisiin. Valmennuskumppani on toteuttanut yrittäjien vertaiscoaching-toimintamallia kymmenelle ryhmälle vuosina 2015 -2019 Ylivieskassa ja Haapavedellä. Tämä  toimivaksi todettu konsepti on nyt poikkeustilanteessa siirretty etäyhteydellä toteutettavaksi.

Ensimmäinen Virtuklubi-hankkeen tarjoama ryhmä on käynnistynyt huhtikuun alussa Oulun eteläisen alueella. Myös Kalajoen kaupungin yrityspalvelut tarjoaa palvelua kalajokisille yrittäjille. Virtuaalinen Luotsi-vertaiscoaching on toteutusvalmis palvelupaketti, joka on yrityspalveluiden ja hankkeiden saatavilla valtakunnallisesti. Haluamme palvelun avulla auttaa ja tukea mikroyrittäjiä, täydentää yrityspalveluiden tarjontaa ja osaltamme helpottaa poikkeustilanteen aiheuttamaa kuormitusta yritysneuvonnassa. Tukemalla yrittäjien henkistä hyvinvointia varmistetaan, että yrittäjät pystyvät tekemään tarvittavia toimenpiteitä yritystoimintansa sopeuttamiseksi ja uudistamiseksi haasteellisessa tilanteessa.

Luotsi ohjaa selkeämmille vesille

Ryhmässä yrittäjä saa tukea henkiseen jaksamiseen ja selviytymiseen sekä yritystoiminnan uudistamiseen poikkeuksellisessa tilanteessa. Ammatticoachien ja toisten yrittäjien tuki auttaa yrittäjää selkiyttämään ajatuksiaan, arvioimaan tilannettaan  ja toimintavaihtoehtojaan sekä ryhtymään toimenpiteisiin. Tapaamisia on joka toinen viikko kolmen kuukauden ajan. Tapaamisten teemat täsmennetään kunkin ryhmän tarpeiden mukaan. Niitä voivat olla esimerkiksi

  • yrittäjän voimavarat ja jaksaminen
  • stressin hallinta ja palautumisen varmistaminen
  • muutostaidot epävarmuudessa
  • itsensäjohtaminen ja ajankäytön hallinta

Kysy lisää toteutusmahdollisuuksista tai ilmoittaudu mukaan tuleviin ryhmiin! Laita viestiä sähköpostitse  heini.salmu@valmennuskumppani tai soita 040-5158156.

Voit tutustua Visuaalisen markkinoinnin toimisto Skissin Virve Arvolan kokemuksiin ryhmäcoachingista ja sen hyödyistä: https://www.valmennuskumppani.fi/asiakaskokemukset/visuaalisen-markkinoinnin-toimisto-skissi/