Valmennuspalvelut

Johtamisen ja esihenkilötyön kehittäminen

Kun strategia pitää saada elämään arjessa, esihenkilötyö kaipaa lisää vaikuttavuutta tai työyhteisön toimintatavat päivittämistä – ota yhteyttä! Rakennetaan yhdessä yritykseesi sopivat käytännöt ja varmistetaan valmentamalla, että mallit toimivat arjessa ja tuottavat tulosta.

Lue lisää…

Työyhteisön ja työhyvinvoinnin kehittäminen

Hyvinvoiva henkilöstö saavuttaa työssään parempia tuloksia. Työhyvinvoinnin kehittäminen tukee siten myös tuottavuutta ja strategisten tavoitteiden toteutumista. Parhaat tulokset saavutetaan, kun pohjalla on tutkittua tietoa työyhteisön vahvuuksista ja kehittämiskohteista.

Lue lisää…  

Coaching-palvelut

Kaipaatko sparrauskumppania ja aikaa ajattelulle? Tahdotko tarttua toimeen tavoitteittesi toteuttamisessa? Coaching on tutkitusti vaikuttavaa ja tuloksellista kehittämistä niin yksilöille kuin tiimeillekin.

Lue lisää…

Muut palvelut

Kehittämisen tueksi tarvitaan monipuolista tietoa ja ymmärrystä yksilöiden ja organisaation vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Toteutan henkilöprofiileja, henkilöstökyselyjä ja työpajoja valmennusohjelmien osana tai erillisinä palveluina.

Lue lisää…

Yhteystiedot

Valmennuskumppani
Heini Salmu Oy

Kalajoentie 407, 85100 Kalajoki

P. 040 515 8156
info@valmennuskumppani.fi

Toimintatapa

Toteutan valmennukset käytännönläheisesti, vuorovaikutteisesti ja ratkaisuihin keskittyen.

Tavoitteena on hyödyntää osallistujien omaa osaamista ja kokemuksia sekä tarjota uusia näkökulmia ja konkreettisia työkaluja arkeen. Teoriatietoa syvennetään yksilö- ja ryhmäpohdinnoilla, keskusteluilla ja harjoituksilla, joilla muutokset viedään omaan työhön.

Työskentelytapoina käytän tarpeen mukaan coachingia, ryhmätyöskentelyn ja työpajojen fasilitointia, toiminnallisia menetelmiä sekä harjoittelua ja lähivalmentamista omassa työssä.

Coaching auttaa oivaltamaan mahdollisuudet ja toteuttamaan tavoitteet

Coaching on tavoitteellista kehittämistä, jossa coach eli ammattimainen valmentaja tukee valmennettavaa henkilöä tai ryhmää ratkaisujen löytämisessä ja tavoitteiden saavuttamisessa.

Lue lisää coachingista.

Lähivalmentamalla sanoista tekoihin

Lähivalmentamisella tarkoitetaan toimintatapojen harjoittelemista aidoissa tilanteissa valmentajan tuella. Näin halutut toimintamallit muuttuvat tehokkaasti pysyviksi käytännöiksi. Arjen tilanteet tekevät näkyväksi henkilöstön osaamista ja toimivia käytäntöjä.

Valmentajana olen mukana havainnoijana, palautteenantajana ja sparraajana. Lähivalmennusta voidaan toteuttaa yksilöllisesti tai pienryhmissä ja se sopii erinomaisesti toiminnan jatkuvan parantamisen menetelmäksi.

Vaikuttavuudessa ja kustannustehokkuudessa lähivalmentaminen on omaa luokkaansa verrattuna perinteisiin koulutuksiin ja ryhmäluentoihin: mitattavia tuloksia saadaan nopeasti käytännön työssä ilman erillisiä koulutuspäiviä.