Uutta ryhtiä työyhteisön kehittämiseen

Yrityksen tuottavuuden kannalta olennaista on, että henkilöstö voi hyvin ja viihtyy työpaikassaan. Ylivieskalaisessa Bet-Ker Oy:ssa on huomattu, että parhaat tulokset saadaan ottamalla työyhteisön kehittäminen osaksi yrityksen arkea.

– Kehittäminen vaatii yrityksessä jatkuvaa peiliin katsomista, toimitusjohtaja Antti Hautamäki tiivistää.

Tulenkestäviä tuotteita terästeollisuudelle valmistava Bet-Ker Oy toteutti vuoden 2019 aikana esimiesten valmennusohjelman yhteistyössä Valmennuskumppani Oy:n kanssa. Ohjelmaan osallistuivat yrityksen kaikki esimiestehtävissä olevat henkilöt.

Hautamäen mukaan valmennusjakso oli jokaiselle hyvä tilaisuus pysähtyä miettimään omaa työtä ja tuulettamaan ajatuksia. Siitä kertoo myös osallistujilta saatu myönteinen palaute.

– Valmennus on tuonut uutta ryhtiä tekemiseen, ja tulokset tulevat varmasti näkyviin ajan kanssa. Valmennus ei tee kerrassa kenestäkään valmista, vaan ennemminkin se on osa jatkuvaa prosessia.

Kahden kuukauden valmennusjaksoon kuului neljä puolen päivän mittaista koulutusta, joissa käsiteltiin erilaisia teemoja kuten palaverikäytäntöjä, ajankäytön hallintaa ja muutoksen johtamista. Välitehtävien avulla lähdettiin viemään opittuja asioita saman tien osaksi työpaikan arkea.

Yhtenä konkreettisena työkaluna ovat jokaiselle valmennettavalle laaditut henkilökohtaiset DiSC-profiilit, jotka auttavat tunnistamaan ja ymmärtämään sekä omia että työkavereiden toimintatapoja ja vuorovaikutustyyliä.

Bet-Ker Oy on toteuttanut yhteistyössä Valmennuskumppani Oy:n kanssa myös henkilöstökyselyn, jossa kartoitettiin kattavasti henkilöstön kokemaa työhyvinvointia ja työtyytyväisyyttä. Tulokset käytiin ohjatusti läpi, ja niiden pohjalta järjestettiin yhteinen työpaja.

Hautamäen mukaan Valmennuskumppanin sähköinen kyselytyökalu on käyttäjäystävällinen, ja sen avulla päästään tarvittaessa hyvinkin tarkkoihin analyyseihin.

– Työntekijöiden palaute on tietysti tervetullutta kaikkina aikoina. Kysely auttaa kuitenkin näkemään kootusti tilanteen ja seuraamaan kehitystä. On myös etu, että toteuttajana on asiantuntija, joka pystyy arvioimaan tilannetta ulkopuolisen silmin. Heinillä on napakka ja selkeä tyyli tuoda asioita esille, ja hänen avullaan olemme saaneet konkretiaa kehittämistyöhön.

Yhteystiedot

Valmennuskumppani
Heini Salmu Oy

Kalajoentie 407, 85100 Kalajoki

P. 040 515 8156
info@valmennuskumppani.fi