Kyselyt ja mittaukset

Tutkittua tietoa kehittämisen pohjaksi

Olipa kyseessä sitten työhyvinvoinnin, henkilöstö- tai asiakaskokemuksen kehittäminen, suunnittelun ja toteutuksen tueksi tarvitaan monipuolista tietoa ja ymmärrystä yksilöiden ja organisaation vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Kun kehittäminen perustuu tutkittuun tietoon eli yrityksen, henkilöstön ja asiakkaiden tarpeisiin, voidaan toimenpiteet kohdentaa oikein ja niiden vaikuttavuus paranee.

Valmennuskumppanin kyselyt ja valmennuspalvelut perustuvat pitkäaikaiseen kokemukseen työyhteisöjen ja asiakaskokemuksen käytännönläheisestä kehittämisestä. Kokeneen kumppanin kanssa saat kehittämisen vauhtiin ja toimivat ratkaisut heti käyttöön.

Valmennuskumppani räätälöi tarpeen mukaan:

Kyselyt ja mittaukset voidaan toteuttaa joko valmennusohjelmien osana tai erillisinä palveluina. Henkilöstö- ja asiakaskyselyt toteutetaan sähköisellä Zef-kyselytyökalulla. Suunnittelupalaverissa valmiita kyselyrunkoja voidaan muokata organisaation tarpeiden mukaan. Sähköisesti toteutettavan kyselyn toteutus ei sido organisaation omia resursseja. Tulosten selkeä ja monipuolinen raportointi auttaa luomaan ajantasaisen kokonaiskuvan johtamisen ja kehittämistyön tueksi. Palveluun kuuluu aina tulosten esittely ja tulkinta johdolle sekä konkreettisten toimenpidesuositusten antaminen. Tarvittaessa kehittämistyön käynnistämisen tueksi voidaan toteuttaa myös kehittämistyöpajoja, joissa henkilöstö pääsee osallistumaan kehittämistyön suunnitteluun ja toteutukseen.

Kiinnostuitko – kerron mielelläni lisää! Ota yhteyttä!

Yhteystiedot

Valmennuskumppani
Heini Salmu Oy

Kalajoentie 407, 85100 Kalajoki

P. 040 515 8156
info@valmennuskumppani.fi