Kalajoen kaupunki:

Etätyökysely auttaa
kehittämään käytäntöjä

Yli miljoona suomalaista siirtyi etätyöhön koronakriisin aikaan vuoden 2020 keväällä. Ylen ja Taloustutkimuksen mukaan jopa puolet heistä haluaa tehdä etätöitä mahdollisuuksien mukaan myös jatkossa. Uusi tilanne haastaa monet työyhteisöt arvioimaan omia etätyökäytäntöjään. Samalla on syntynyt tarve saada tietoa kehittämisen pohjaksi.

Tähän tarpeeseen Valmennuskumppani Oy on kehittänyt sähköisen kyselytyökalun, jota se pilotoi yhteistyössä Kalajoen kaupungin kanssa keväällä 2020. Mukana kyselyn toteutuksessa oli myös ylivieskalainen Taitoavain.

Kalajoen kaupungilla on ollut käytössä etäohje vuodesta 2018 lähtien. Vuoden 2019 loppuun mennessä etätyösopimuksen oli tehnyt noin 30 työntekijää. Kevään aikana moni siirtyi ensimmäistä kertaa kotitoimistoon: kyselyyn vastasi kaikkiaan 160 henkilöä, joista yli puolet eivät olleet tehneet etätyötä lainkaan aikaisemmin.

”Tässä joukossa korostuu opetushenkilöstön osuus, mutta mukana on ihmisiä myös kaupungin muista palveluista. Kyselyyn saatiin siten varsin kattava otanta”, Kalajoen kaupungin henkilöstöjohtaja Mari Saari-Somero kertoo.

Kyselyn yhtenä tavoitteena oli selvittää työntekijöiden kokemuksia etätyöskentelystä niin henkisen kuin fyysisenkin jaksamisen näkökulmasta. Työntekijät saivat arvioida esimerkiksi oman etätyöpisteensä työolosuhteita, ergonomiaa ja työvälineitä sekä omia työskentelytaitojaan. Avoimilla kysymyksillä selvitettiin hyviksi havaittuja käytäntöjä ja mahdollisia kehittämiskohteita sekä tiimi- ja esimiestyön toimivuutta.

Kyselyn perusteella Kalajoen kaupungin työntekijöiden kokemukset etätyöskentelystä ovat pääosin myönteisiä. Yhteys työpaikalle on säilynyt, ja esimerkiksi etäkokousten pitämiseen on syntynyt hyviä käytäntöjä. Opetuspalveluissa löydettiin opettajan ja oppilaan väliseen yhteydenpitoon uusia työvälineitä, joita voidaan hyödyntää jatkossakin.

Kehittämiskohteina kyselyssä nousivat esiin työergonomia sekä työn ja perhe-elämän yhdistäminen.

”Työn ja perheen yhdistäminen koettiin toisaalta vahvuutena, mutta toisaalta moni koki myös haasteena rajata työaikaa. Itsensä johtamisen kysymyksiin on jatkossa tärkeää kiinnittää huomiota”, Saari-Somero toteaa.

Kyselyn tulokset rohkaisevat hänen mukaansa kaupunkia laajentamaan etätyömahdollisuuksia. Jatkossa työntekijät voivat sopia etätyöskentelystä esimiehen kanssa keskustellen ja yksilökohtaiset erot huomioiden.

Henkilöstö otti kyselyn hyvin vastaan, sillä vastausprosentti nousi korkeaksi. Myös avoimiin kysymyksiin oli paneuduttu. Saari-Someron mukaan tämä kertoo tarpeesta purkaa kevään kokemuksia.

”Kaikkiaan saimme kyselyn avulla paljon arvokasta tietoa, jonka pohjalta voimme uudistaa omaa etätyöohjettamme.”

Yhteystiedot

Valmennuskumppani
Heini Salmu Oy

Kalajoentie 407, 85100 Kalajoki

P. 040 515 8156
info@valmennuskumppani.fi