Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj – Henkilökohtaisella myynticoachauksella konkreettisiin tuloksiin

Mediamyyjän työ vaatii tänä päivänä jatkuvaa uudistumista ja taitoa ymmärtää asiakkaiden muuttuvia tarpeita. Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:ssä henkilöstön osaamiseen ja uudistumiskykyyn on haluttu panostaa, ja Valmennuskumppanin tarjoama henkilökohtainen myynticoaching on nähty siihen hyvänä keinona.

Perhonjokilaakso-lehdessä myyntipäällikkönä työskentelevälle Outi Lindströmille myynnin coachaus merkitsi tilaisuutta tiedostaa omat kehityskohdat. Coachaajan tuella hän löysi myös konkreettisia ratkaisuja ja toimenpiteitä, joilla saavuttaa yhdessä työnantajan kanssa asetetut tavoitteet.

Henkilökohtaiseen coachingiin kuuluu sarja luottamuksellisia ja tavoitteellisia keskusteluja, joita Lindström kuvailee inspiroiviksi. Ne ovat tarjonneet paitsi uusia ideoita, myös tilaisuuden kääntää heikkoudet vahvuuksiksi. Valmennuksesta erityisen antoisan teki sen henkilökohtaisuus.

– Tuntui tosi mukavalta, että välillä on se muutama tunti, jolloin keskitytään nimenomaan minun tarpeisiini, eikä puhuta asioista vain yleisellä tai ryhmän tasolla. Toki coachaus ryhmille on varmasti myös räätälöityä, mutta se ei tietysti voi olla sitä samassa määrin kuin yksilövalmennus, Lindström toteaa.

Coaching saatiin Lindströmin mukaan sovitettua jouhevasti oman työn aikatauluun.

– Tapaamisten välissä oli riittävästi aikaa, joten ei ollut vaikeuksia aikatauluttaa tekemisiään. Coachauksen ”läksyt”, eli itse määrittelemäni toimenpiteet, liittyivät nimenomaan työni kehittämiseen, joten ne sujahtivat luontevasti muun työn sekaan.

Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n julkaisuliiketoiminnan johtaja Alpo Ohtamaa pitää henkilökohtaista coachausta erinomaisena ratkaisuna sekä työntekijän että työnantajan näkökulmasta.

– Siinä voidaan ottaa tehokkaasti esille jokaisen omat kehittämiskohteet ja niiden seuranta, ja tietysti myös omat vahvuudet. Tekeminen on myös ollut aitoa siten, että heti pureudutaan itse asiaan, eikä sen käsittely jää pintapuoliseksi.

Samanlaista viestiä ovat Ohtamaan mukaan kertoneet kaikki coachingiin osallistuneet konsernin työntekijät.

– Heini Salmu on saanut heiltä erinomaista palautetta persoonallisesta otteestaan. Hän on osannut ottaa hyvin huomioon yksilöt ja heidän tarpeensa. Osallistujat ovat saaneet uutta näkemystä, ja se näkyy konkreettisesti myynnin tuloksissakin.

Yhteystiedot

Valmennuskumppani
Heini Salmu Oy

Kalajoentie 407, 85100 Kalajoki

P. 040 515 8156
info@valmennuskumppani.fi