COACHING

Tutkitusti vaikuttavaa ja
tuloksellista kehittämistä

Coaching on tavoitteellinen kehittämisprosessi, jossa coach eli ammattimainen valmentaja tukee valmennettavaa henkilöä tai ryhmää ratkaisujen löytämisessä ja tavoitteiden saavuttamisessa.

Coaching sopii erityisesti vaativissa johto- ja asiantuntijatehtävissä toimivien ammattilaisten työn tukemiseen. Coach ei neuvo tai tarjoa valmiita ratkaisuja, vaan auttaa asiakasta löytämään itse ratkaisut haasteisiinsa.

Kansainvälisen coaching-viikon (29.4.–5.5.2019) kunniaksi voit nyt varata itsellesi noin tunnin mittaisen maksuttoman coaching-keskustelun. Keskustelun perusteella voit arvioida, mitä hyötyä coachingista voisi olla juuri sinulle ja yrityksellesi. Tutustuminen ei sido sinua mihinkään, vaan tarjoaa riskittömän tavan päästä tutustumaan coachingin hyötyihin ja tehokkuuteen.

Coaching auttaa saavuttamaan tavoitteet

Kaipaatko sparrauskumppania ja aikaa ajattelulle? Tahdotko tarttua toimeen ja toteuttaa tavoitteesi?

 

Coaching eroaa perinteisistä koulutuksista siten, että coach ei ota ohjaavaa roolia suhteessa asiakkaaseen. Coach ei siis opeta, neuvo tai anna valmiita vastauksia, vaan hän auttaa asiakasta löytämään itse ratkaisut haasteisiinsa oivalluttavilla kysymyksillä ja uusien näkökulmien tarjoamisella. Siksi coaching soveltuu erinomaisesti vaativissa tehtävissä toimivien kokeneidenkin ammattilaisten työn tukemiseen.

Coaching auttaa saavuttamaan tavoitteet

Kaipaatko sparrauskumppania ja aikaa ajattelulle? Tahdotko tarttua toimeen ja toteuttaa tavoitteesi?

Coaching eroaa perinteisistä koulutuksista siten, että coach ei ota ohjaavaa roolia suhteessa asiakkaaseen. Coach ei siis opeta, neuvo tai anna valmiita vastauksia, vaan hän auttaa asiakasta löytämään itse ratkaisut haasteisiinsa oivalluttavilla kysymyksillä ja uusien näkökulmien tarjoamisella. Siksi coaching soveltuu erinomaisesti vaativissa tehtävissä toimivien kokeneidenkin ammattilaisten työn tukemiseen.

1.

Tavoitteellista valmennusta

Coaching-ohjelmat toteutetaan luottamuksellisten ja tavoitteellisten keskustelujen sarjana. Coach auttaa valmennettavaa oivaltamaan omat voimavaransa ja mahdollisuutensa, suunnittelemaan eri toimintavaihtoehtoja, asettamaan itselleen tavoitteita ja ryhtymään toimenpiteisiin niiden saavuttamiseksi.

Omien vahvuuksien tiedostaminen auttaa asiakasta hyödyntämään osaamistaan aiempaa paremmin ja saavuttamaan haastaviltakin tuntuvia tavoitteita. Tämä mahdollistaa myös organisaation menestymisen. Ohjelman rakenne, intensiivisyys ja pitkäkestoisuus tukevat tavoitteiden toteutumista. Valmennettavalta coachingin onnistuminen edellyttää tahtoa ja sitoutumista itsensä kehittämiseen.

2.

Henkilökohtainen
valmentaja tukenasi

Henkilökohtainen coaching antaa mahdollisuuden pysähtyä arjen kiireessä ja keskittyä omien tavoitteiden edistämiseen. Valmennettava henkilö tuo itse aiheet keskusteluihin ja asettaa tavoitteet ohjelmalle. Coach vastaa prosessin etenemisestä, kannustaa ja haastaa viemään uudet oivallukset käytäntöön. Henkilökohtaisuus ja tehokas ajankäyttö tekevät coachingista vaikuttavan ja kustannustehokkaan kehittämismenetelmän.

3.

Coachingin soveltamistilanteita

 • Johtamisen ja ammattitaidon kehittäminen
 • Muutosten toteuttaminen
 • Oman tai tiimin suoritusten parantaminen
 • Myynnin kasvattaminen
 • Vuorovaikutuksen ja yhteistyön kehittäminen
 • Työhyvinvoinnin kehittäminen tai varmistaminen
 • Ajanhallinta ja oman työn organisointi
 • Työn ja vapaa-ajan tasapainon hakeminen
 • Uuden roolin haltuunotto
 • Uravalintojen pohtiminen
 • Itsetuntemuksen kasvattaminen
 • Tavoitteiden täsmentäminen
 • Uusien näkökulmien ja toimintatapojen hakeminen
 • Haasteelliset tilanteet
 • Hyvän toiminnan kehittäminen erinomaiseksi
{

”Coaching oli kohdallani selkeyttävä ja avartava kokemus. Sain asiat paperille joita on kertynyt vuosien varrella ja sen kautta uusia toimintapoja jotka on otettu myös käyttöön. Suosittelen coachingia lämpimästi.”

{

”Heini toimi valmentajani jäsentämään ajatuksiani suuren elämänmuutoksen edellä. Selkein ajatuksin ja realistisin odotuksin jätin turvallisen palkkatyön ja perustin oman yrityksen. Enkä ole katunut hetkeäkään.”

{

”Coaching auttoi kirkastamaan ja jäsentämään levällään olleet tavoitteet, prosessissa muodostui tärkeiden “isojen” asioiden sisällysluettelo. Tavoitteet toteutuivat ja Heini auttoi haastamalla positiivisessa ja kannustavassa hengessä.”