TUULTA
PURJEISIIN

Työyhteisön kehittämispalvelut toimivaan ja tulokselliseen työhön

Henkilöstön osallistaminen mukaan työhyvinvoinnin kehittämiseen parantaa työelämän laatua, lisää henkilöstön sitoutumista ja motivaatiota, vähentää sairauspoissaoloja, parantaa työn tuottavuutta ja asiakastyytyväisyyttä.

Käydään yhdessä läpi, miten voitte rakentaa työpaikastanne toimivamman ja tuloksellisemman! Saat käyttöösi tilanteeseenne sopivat ja käytännössä testatut ratkaisuesitykset – olittepa sitten lähdössä liikkeelle työyhteisön kehittämisessä tai hakemassa uusia keinoja nykyisen hyvän tason parantamiseksi entisestään.

Toimiiko työyhteisösi parhaalla mahdollisella tavalla?

Kokevatko työntekijät voivansa
vaikuttaa omaan työhönsä?

 

Hyvinvoiva ja toimiva työyhteisö on perusta tuloksen tekemiselle. Parasta tulosta syntyy, kun henkilöstön työkyky, osaaminen ja motivaatio ovat kunnossa. Jokaisessa työyhteisössä on vahvuuksia, jotka voidaan saada entistä paremmin palvelemaan yhteisiä tavoitteita ja tuloksen tekemistä.

Kokeneen kumppanin kanssa saat kehittämisen vauhtiin ja toimivat ratkaisut heti käyttöön. Valmennuskumppani Oy:n palvelut perustuvat pitkäaikaiseen kokemukseen työyhteisöjen käytännönläheisestä kehittämisestä..

Toimiiko työyhteisösi
parhaalla
mahdollisella tavalla?

Kokevatko työntekijät voivansa
vaikuttaa omaan työhönsä?

Hyvinvoiva ja toimiva työyhteisö on perusta tuloksen tekemiselle. Parasta tulosta syntyy, kun henkilöstön työkyky, osaaminen ja motivaatio ovat kunnossa. Jokaisessa työyhteisössä on vahvuuksia, jotka voidaan saada entistä paremmin palvelemaan yhteisiä tavoitteita ja tuloksen tekemistä.

Kokeneen kumppanin kanssa saat kehittämisen vauhtiin ja toimivat ratkaisut heti käyttöön. Valmennuskumppani Oy:n palvelut perustuvat pitkäaikaiseen kokemukseen työyhteisöjen käytännönläheisestä kehittämisestä..

1.

Henkilöstökysely
näyttää suuntaa

Työkalunamme on helppokäyttöinen henkilöstökysely, jolla saadaan nopeasti ja luotettavasti selville työpaikan vahvuudet ja kehittämiskohteet. Kyselyn avulla saamme tietoa henkilöstön fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista, työyhteisön toimivuudesta sekä johtamisesta. Selkeä raportointi auttaa luomaan kokonaiskuvan, ja tulosten pohjalta pääsemme kiinni työyhteisölle olennaisiin kysymyksiin ja kehittämistarpeisiin.

2.

Työpajoissa etsimme
yhdessä parhaat reitit

Jotta kyselystä olisi hyötyä, on tärkeää muuttaa se käytännön toimenpiteiksi. Henkilöstön yhteisissä työpajoissa rakennetaan konkreettisia ratkaisuja kehitettäviin asioihin, esimerkiksi täsmennetään toimintatapoja ja pelisääntöjä, hiotaan tiedonkulkua tai työprosesseja. Näin saadaan kehittämisen vaikutukset näkymään suoraan työpaikan arjessa..

3.

Kilpailukyvyn rakentaminen
on kestävyyslaji

Työpaikan toimivuus vaatii pitkäjänteistä ja jatkuvaa kehittämistä. Henkilöstön osaamista voidaan kehittää henkilöstökyselyn ja työpajojen jatkoksi räätälöidyillä valmennusohjelmilla, kuten esimies-, tiimi-, myynti- ja asiakaspalveluvalmennukset. Uusintakyselyllä saadaan selville kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuus. Etsitään yhdessä työyhteisöllenne toimiva tapa huolehtia siitä, että tuloksenteon perusta pysyy kunnossa!

{

”Tärkeää on, että päätökset voidaan perustaa tutkittuun tietoon eikä mututuntumaan.”

{

”On tärkeä saada henkilöstökyselyn tuottama tieto käytännön toimenpiteiksi työpaikalla.”

{

”Olemme saaneet oikeita ja järeitä apuvälineitä organisaation haasteisiin. Kun pohjana on säännöllinen analyysi, asioihin on helppo tarvittaessa tarttua.”