Valmennuskumppani tuo Firstbeat Life -ratkaisun osaksi palveluitaan

Firstbeat Life on terveys- ja hyvinvointipalvelu, joka auttaa edistämään terveyttä, ennakoimaan mahdollisia työkykyriskejä ja jaksamaan arjessa paremmin.

Työelämä ja vapaa-aika on yhä kiireisempää ja kuormittavampaa. Hyvinvoinnin ja työkyvyn varmistamiseksi tarvitsemmekin yksilöllistä tietoa siitä, mitkä asiat arjessa kuormittavat meitä ja mitkä puolestaan auttavat palautumaan. Näin voimme tehdä tietoisia hyvinvointia tukevia valintoja.

Firstbeat Life on suomalainen, tieteelliseen tutkimukseen perustuva stressin ja palautumisen mittausmenetelmä. Ympärivuorokautinen sydämen sykevälivaihtelun mittaus antaa erittäin tarkkaa fysiologista mittaustietoa mm. työn ja vapaa-ajan fyysisestä ja henkisestä kuormittavuudesta, stressistä, palautumisen ja unen riittävyydestä sekä liikunnan terveysvaikutuksista.

Tukea hyvinvointiin yksityishenkilöille ja yrityksille

Valmennuskumppani tarjoaa Firstbeat Life -palvelua sekä yksityishenkilöille että yrityksille. Yksityishenkilöille palvelu voidaan toteuttaa osana henkilökohtaista hyvinvointivalmennusta tai coaching-ohjelmaa. Yksilötasolla Firstbeat Life edistää terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia auttamalla hallitsemaan stressiä, nukkumaan ja palautumaan paremmin sekä liikkumaan oikein kuntoon nähden.

Henkilökohtaisen mittalaitteen ja mobiilisovelluksen avulla mittauksia voi tehdä palvelun aikana rajattomasti. Mittaus auttaa tunnistamaan stressaavat tekijät työssä ja vapaa-ajalla ja selvittää, onko palautuminen riittävää. Se arvioi unen laatua ja riittävyyttä sekä auttaa löytämään ratkaisut paremman palautumisen saavuttamiseksi. Lisäksi sovellus kertoo, onko liikunta riittävän aktiivista positiivisten terveysvaikutusten ja kunnon kohoamisen saavuttamiseksi. Henkilökohtainen valmentaja auttaa oman kokonaistilanteen arvioimisessa ja tukee elämäntapamuutosten suunnittelua ja toteuttamista.

Yrityksille Firstbeat Life on erinomainen työkalu henkilöstön hyvinvoinnin ja työkykyjohtamisen tueksi. Jokaisen työntekijän saaman henkilökohtaisen tiedon ja tuen lisäksi yritys saa kuukausittain anonyymit ryhmätasoiset yhteenvedot työyhteisön hyvinvoinnista ja terveyteen vaikuttavista tekijöistä. Tiedon pohjalta voidaan ennakoida mahdollisia riskejä, toteuttaa työhyvinvointia tukevia toimenpiteitä ja seurata niiden vaikuttavuutta. Yritysraportointi tarjoaa seurantatietoja työhyvinvoinnin kehittymisestä ja vertailutietoja suhteessa muihin organisaatioihin. Esille nousevien tarpeiden mukaan Valmennuskumppani voi räätälöidä henkilöstölle yksilö- tai ryhmävalmennuksia esimerkiksi kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, ajan- ja stressinhallinnasta tai muutostaidoista.

”Firstbeat Lifen avulla voin tarjota asiakkailleni mitattua tietoa hyvinvoinnin edistämisen tueksi. Asiakkaat voivat tehdä mittauksia haluaminaan ajankohtina ja seurata mobiilisovelluksella arjen valintojen vaikutuksia reaaliajassa. Sovellus kannustaa tekemään pieniä terveyttä ja jaksamista edistäviä muutoksia. Riittävän pitkäaikainen seuranta tukee elämäntapamuutosten vakiintumista osaksi arkea.

Yrityksille Firstbeat Life tarjoa erinomaisen työkalun henkilöstön kuormituksen tunnistamiseen ja työhyvinvoinnin tukemiseen. Kun työkykyä edistäviä toimenpiteitä voidaan toteuttaa mitatun tiedon pohjalta, myös työnantaja hyötyy parantuneesta jaksamisesta. Työntekijöiden hyvinvointiin panostaminen parantaa myös työnantajakuvaa”, sanoo Valmennuskumppani Oy:n Heini Salmu.

Tutustu tarkemmin Firstbeat Life -hyvinvointivalmennukseen Valmennuskumppanin verkkokaupassa

https://www.valmennuskumppani.fi/verkkovalmennukset/firstbeat-life-hyvinvointivalmennus/

Ota yhteyttä – kerron mielelläni lisää Firstbeat Life -palvelun hyödyntämismahdollisuuksista yrityksille!

Valmennuskumppani Oy rakentaa toimivaa ja tuloksellista työelämää yhdessä asiakkaittensa kanssa kehittämällä johtamista, työyhteisöjen toimivuutta ja työhyvinvointia.

Firstbeat Technologies lyhyesti

Firstbeat on kansainvälinen hyvinvoinnin ja huippu-urheilun parissa toimiva yritys, jonka johtava fysiologinen analytiikka sekä palvelut auttavat parantamaan suorituskykyä ja hyvinvointia. Monitieteiseen tutkimukseen perustuva sykevälimittaus tuottaa erittäin tarkkaa yksilöllistä tietoa stressistä, palautumisesta, unesta ja liikunnan vaikutuksista. Kahden vuosikymmenen aikana olemme saaneet auttaa yli 10 000 organisaatiota sekä tuhansia urheilujoukkueita yli 70 eri maassa. Lue lisää: Firstbeat.fi