International Coach Federation ICF on myöntänyt Heini Salmulle Professional Certified Coach -sertifioinnin 6.9.2022

PCC-sertifiointi on osoitus kansainvälisesti tunnustetusta coaching-osaamisesta ja sitoutumisesta coachingin ammatillisten sekä eettisten periaatteiden noudattamiseen. Aiemman ACC-sertifioinnin Heini on suorittanut vuonna 2013.

PCC-sertifioituminen edellyttää 125 tuntia ICF:n hyväksymää coaching-koulutusta ja vähintään 500 tuntia coaching-asiakastyötä. Sertifiointiin vaaditaan myös 10 tuntia mentor coachingia kokeneelta coachilta. Lisäksi sertifioinnin hakijan on suoritettava kirjallinen koe coaching-tietämyksestä sekä osoitettava coaching-taitonsa näyttökokeessa. Näin varmistetaan hakijan kokonaisvaltainen coaching-ammattitaito.

PCC-sertifiointi on voimassa kolme vuotta kerrallaan ja sen ylläpitäminen edellyttää ammattitaidon jatkuvaa kehittämistä. ICF:n sertifioimat coachit ovat sitoutuneet noudattamaan tiukkoja ammatillisia ja eettisiä ohjeita. Asiakkaalle sertifiointi varmistaa, että coachin ammattitaito on kansainvälisesti tunnustettua ja ajantasaista.

Coaching on tavoitteellinen ja ratkaisukeskeinen kehittämisprosessi, jossa coach tukee valmennettavaa henkilöä tai ryhmää tavoitteiden asettamisessa ja saavuttamisessa. Coachingin peruslähtökohtana on luottamus siihen, että valmennettava kykenee itse ratkaisemaan haasteensa ja saavuttamaan tavoitteensa. Coach ei neuvo tai anna valmiita ratkaisuja vaan auttaa valmennettavaa tarkastelemaan eri vaihtoehtoja kysymällä, kuuntelemalla ja haastamalla rajoittavia uskomuksia. Coaching auttaa fokusoimaan ajattelua ja toimintaa, laajentamaan näkökulmia, ottamaan käyttöön omia voimavaroja ja osaamista sekä löytämään uusia keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Coaching on tutkitusti vaikuttava menetelmä henkilökohtaisen kehittymisen, johtamisen ja työelämän erilaisten muutosprosessien tukemiseen. Coachina Heini haluaa tukea niin yksittäisiä ihmisiä, tiimejä kuin työyhteisöjäkin tunnistamaan ja hyödyntämään oman potentiaalinsa ja saavuttamaan tavoitteensa.

Tutustu tarkemmin Valmennuskumppanin coaching-palveluihin

Lisätietoja coachingin vaikuttavuudesta sekä coachin valintakriteereistä saat ICF Finlandin sivuilta.