Hyvää palautetta saaneeseen yrittäjien vertaiscoachingiin pääsee vielä mukaan! Yrittäjärinki 2.0 -hanke järjestää vielä yhden pienyrittäjien vertaiscoachingryhmän Ylivieskassa. Ensimmäinen tapaaminen tiistaina 11.9. – loput tapaamiskerrat sovitaan yhdessä ryhmäläisten kanssa.

Valmennuskumppanin luotsaama vertaiscoaching on tavoitteellinen ja luottamuksellinen valmennusprosessi, joka toteutetaan 6-8 hengen pienryhmässä. Ryhmä kokoontuu 10 kertaa noin kerran kuukaudessa. Ryhmässä yrittäjä saa tukea ja uusia oivalluksia arjen haasteisiin. Tavoitteena on osallistujien yksilöllinen oppiminen ja oman yritystoiminnan kehittäminen hyödyntämällä ryhmän jäsenten erilaisia taitoja ja kokemuksia. Tapaamisten aiheita ovat mm. itsetuntemus ja itsensä johtaminen, yrittäjän voimavarat, ajankäytön hallinta: työn ja vapaa-ajan rajaaminen sekä työn organisointi, oman yritystoiminnan ja ammattitaidon kehittäminen, vuorovaikutus ja yhteistyö sekä muutostaidot.

Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumiset YTEKin sivuilta: http://www.ytek.info/ajankohtaista/940/vertaisryhmacoaching-aloittava-ryhma-mikroyrityksille-ti-119/

Lisätietoja saat myös sähköpostitse heini.salmu@valmennuskumppani.fi tai soittamalla 040-5158156.

Yrittäjärinki 2.0 on YTEK Yrityspalveluiden ja Haapaveden Teknologiakylä Oy:n yhteishanke ja sitä rahoittavat Rieska-Leader ry  ja Keskipiste-Leader ry.

 

Vertaisryhmäcoaching Ylivieska